2020 tavasz hírek:

Szakirányú továbbképzéseinkre az idén e-mailben is tudnak jelentkezni!

 

Megjelent online a Fordítástudomány 2020/1-es száma!

 

Online folytatódik a tolmácsképzés a KUDO jóvoltából!

 

ÚJ kiadványunk! Robin-Zachar (szerk.)

Lektorálástudomány - fordításban 

Fordítástudományi PhD 2020-2021

ÚJ JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020.05.08.

 PROLANG Beszédtechnika tréning tolmácsoknak

 

Fordítástudomány folyóirat 

Online elérhető a legfrissebb, 42. szám!

 

Les voyages forment la jeunesse

2020-ban ismét meghirdetjük a Francia Becsületrend és a Nemzeti Érdemrend Magyar Kitüntetettjeivel közös pályázatunkat. Az értékes díjakért az ELTE összes hallgatója pályázhat!

FT 21 - 2020 tavasz

Február 27., 16 óra: Nagy Nóra
Nézőpont és újrafordítás: értelmezést befolyásoló nyelvi elemek 'A nagy Gatsby' két magyar fordításában
 

TransELTE Konferencia 

2020. március 12-13.

Program+regisztráció HU

Programme+registration_EN

Fordító és tolmács 

MA felvételi tájékoztató

  Országos vizsgák

ÚJ! TÁJÉKOZTATÓ

Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 14.

A beérkezés számít, nem a postai feladás!!!

Jelentkezési lapok az Országos vizsgák menüpontban, az egyes vizsgák leírásánál.

A 2020. őszi szakfordítói vizsga időpontja:

A szakfordítói vizsga első napja (általános szöveg)

2020. október 14.

A vizsga második napja (szakmai szöveg) 

2020. október 15.

Szakfordító-lektori vizsga:

2020. október 15.

Tolmács/ szaktolmács/ konferenciatolmács vizsga:

írásbeli: 2020. október 13.

A vizsgák helyszíne (változhat):

 1088 Budapest, Múzeum krt. 4., Gólyavár, Mária Terézia terem

Vizsgafelkészítő:

Szakfordító vizsga előkészítő:
2020. szeptember (később pontosítjuk)
Helyszín: Múzeum krt. 4/F., I/4.
 
Tolmácsvizsga előkészítő:
2020. szeptember (később pontosítjuk)
Helyszín: Múzeum krt. 4/F., I/4.
 
Vizsgadíj és felkészítő díj befizetés a 10032000-01426201-00000000 számlaszámra, a közlemény rovatban AC1201/15 jelzéssel!
 

 Új kiadványaink 

ÚJ! TransELTE 2018 tanulmánykötet

 Horvath TransELTE2018 BORITO

Robin Edina 

Fordítási univerzálék és lektorálás

Ildikó Horváth (ed.)

Latest Trends in Hungarian Translation Studies

 Robin Edina, Varga Dóra Ágnes

Fordítástudomány - fordításban

 fordtud

Robin Edina, Zachar Viktor (szerk.)

Fordítástudomány ma és holnap

 

TransELTE 2019 Konferencia

2019. március 21-22.

Program (HU)

Programme (EN)

AIIC Interpreters' Bar Camp 

morning

afternoon

 

 Új képzésformák - TÁVOKTATÁSBAN!

SZAKFORDÍTÓ ÉS TERMINOLÓGUS (gazdasági és jogi)

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ

Pannónia Korpusz 

           

Szent Jeromos Alapítvány, a magyar fordító- és tolmácsképzés támogatásáért         

jeromos2

FELHÍVÁS

1%

Kérjük a Fordító- és Tolmácsképző Tanszék hallgatóit, öregdiákjait, tanárait és mindenkit, akit érdekel a fordítás és tolmácsolás ügye, hogy jövedelemadójuk 1%-ával támogassák Alapítványunk célkitűzéseit.

Ehhez a személyijövedelemadó-csomagban található rendelkező nyilatkozaton a Szent Jeromos Alapítvány adószámát kell feltüntetni:

18166143-1-42

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik 2016-ban alapítványunkat jövedelemadójuk 1%-ával támogatták/támogatják. A felajánlott összeget a fordítóképzésben részt vevő hallgatók támogatására, tavaszi konferenciánkra és a „Fordítástudomány” c. folyóirat kiadására fordítottuk.

Szent Jeromos Alapítvány

 

 

A jelentkezés benyújtása:

Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK)

1380 Budapest, Pf. 1190

 

Jelentkezési határidő: tárgyév február 15.

Adatközlő lap itt!

Az oklevélben szereplő képzettség megnevezése:

Okleveles fordító és tolmács

….. nyelvből (első idegen nyelv megnevezése) és

….. nyelvből (második idegen nyelv megnevezése).

 

A képzés célja:

Olyan fordítók és tolmácsok képzése, akik képesek szakszerűen ellátni az írásbeli és a szóbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget tartalmilag pontosan és nyelvileg helyesen vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak a forrásnyelvi és célnyelvi országok, valamint az Európai Unió országainak politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális életében, és ismerik a nyelvi közvetítés etikai és retorikai szabályait.

 

A képzési idő:

4 félév (120 kredit, 1200 óra), nappali tagozat.

 

A jelentkezés módja:

– jelentkezési lapon (beszerezhető a könyvesboltokban vagy postahivatalokban)

– interneten (a www.felvi.hu honlapon az E-jelentkezés menüpontban).

 

Jelentkezési határidő: tárgyév február 15.

 

Keretszám:

Az államilag támogatott helyek és a költségtérítéses helyek minimális keretszáma 10, maximális keretszám 90.

 

A képzési hozzájárulás összege:

– államilag támogatott helyen: (–)

– költségtérítéses helyen: 300.000 Ft/félév.

 

Szakirányok:

Fordítói szakirány és tolmács szakirány. A fordítói vagy tolmács szakirány kiválasztása a második évben történik.

 

A képzés nyelvei: angol, francia, német, holland, kínai (az utóbbi két nyelvből az idén nem, csak 2018/19-es tanévben indul újra képzés).

 

A jelentkezés feltétele:

  • a képzést csak azok tudják sikeresen elvégezni, akik anyanyelvi szinten tudnak magyarul,
  • egy felsőfokú C típusú és egy középfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítvány az angol, francia, német, kínai vagy holland nyelvek közül (eltérő nyelvekből, holland csak második idegen nyelvként),
  • teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe bármely képzési területhez tartozó alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti bármely főiskolai vagy egyetemi szintű szak.

 

A felvételi vizsga ideje:

Írásbeli: tárgyév május

Szóbeli: tárgyév június

 

Pontszámítás:

Összpontszám: 100; ebből

– a felvételi vizsgán szerezhető pontok száma: 75; ebből

– az írásbeli maximum 25 pont

– a szóbeli maximum 50 pont

– többletpont: maximum 25.

 

Többletpontok:

1. Az „előnyben részesítés” alapján maximum 5 pont adható:

– hátrányos helyzetű jelentkezőnek: 1 pont,

– halmozottan hátrányos helyzetű jelentkezőnek: 2 pont,

– fogyatékkal élő jelentkezőnek: 2 pont,

– gyes/gyed/gyet/tgyásban részesülőnek: 1 pont jár.

2. A második idegen nyelvből tett felsőfokú vagy harmadik idegen nyelvből tett felsőfokú vagy középfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítvány után maximum 5 pont adható:

– felsőfokú nyelvvizsgáért (második idegen nyelvből) 3 pont,

– felsőfokú nyelvvizsgáért (harmadik idegen nyelvből) 5 pont,

– középfokú nyelvvizsgáért (harmadik idegen nyelvből) 3 pont jár.

3. A jelentkező korábbi szakmai tevékenysége, tehetséggondozásban való részvétele alapján maximum 5 pont adható a következő esetekben:

– Pro Scientia aranyérem: 5 pont,

– OTDK 1. helyezés: 3 pont,

– OTDK 2 helyezés: 2 pont,

– OTDK 3. helyezés: 1 pont.

Az 1–2–3. alapján maximum 10 pontot lehet kapni.

A felvételhez szükséges diploma minősítéséért ez előzőeken túl adható:

– kitűnő és jeles eredményért 15 pont,

– jó eredményért 10 pont,

– közepes eredményért 5 pont.

 

A felvételi vizsga követelményei:

            Összpontszám: 75

1. Írásbeli felvételi vizsga (25 pont):

– Fordítás A nyelvről B nyelvre (0–15 pont) nyomtatott szótár használható!

– Rezümé készítés C nyelvről A nyelvre (0–10 pont) nyomtatott szótár használható!

2. Szóbeli felvételi vizsga (50 pont):

– Motivációs és általános ismeretek – beszélgetés (B és C nyelven) (0–10 pont)

– Szóban ismertetett B nyelvű szöveg összefoglalása A nyelven (0–10 pont)

– Szóban ismertetett A nyelvű szöveg összefoglalása B nyelven (0–20 pont)

– Szóban ismertetett C nyelvű szöveg összefoglalása A nyelven (0–10 pont).

Megjegyzés:

A nyelv = anyanyelv

B nyelv = első idegen nyelv

C nyelv = második idegen nyelv

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok (1 példányban, fénymásolatban):

  1. a jelentkezés alapjául szolgáló oklevél,
  2. államilag elismert C típusú felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvány az első idegen nyelvből,
  3. államilag elismert C típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány a második idegen nyelvből,
  4. az „előnyben részesítés” alapján adható többletpontok dokumentuma,
  5. nyilatkozat A/4-es lapon a választott idegen nyelvről (angol/francia/német/kínai) a következő formában:

Első választott idegen nyelv: ...., második választott idegen nyelv: ..., aláírás.
(Az egyik nyelvnek mindenképpen angolnak kell lennie.)

 

További információk a szakról itt

 

A szak tantárgyai:

Elméleti tantárgyak:

Bevezetés a fordítás elméletébe, Bevezetés a fordítás gyakorlatába, Bevezetés a tolmácsolásba, Fordítók és tolmácsok szakmai fóruma, A fordítás magyar nyelvhelyességi kérdései, Nemzetközi szervezetek, Európai tanulmányok, Jogi alapismeretek, Gazdasági alapismeretek.

Gyakorlati foglalkozások:

Törzsanyag: Fordítástechnika BA, AB, CA, Tolmácsolástechnika BA, AB, CA, Kontrasztív országismeret, Számítógépes fordítástámogatás.

Szakirány fordítóknak: Gazdasági szakfordítás BA, AB, CA, Jogi szakfordítás BA, AB, CA, Szakmai terminológia fordítóknak, Szakmai gyakorlat fordítóknak, Irányított önálló laborfoglalkozás fordítóknak.

Szakirány tolmácsoknak: Konszekutív tolmácsolás AB, BA, CA, Szakmai terminológia tolmácsoknak, Szakmai gyakorlat tolmácsoknak, Irányított önálló laborfoglalkozás tolmácsoknak.

Szakfelelős:

Dr. Klaudy Kinga, egyetemi tanár

Szakirány felelősök:

Fordítói szakirány: dr. Barta Péter egyetemi docens

Tolmács szakirány: dr. Horváth Ildikó habil. egyetemi docens, tanszékvezető

Szakért felelős intézet:

ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék

Web:

http://www.elteftt.hu

 

Elérhetőség – információ:

1. Tanszéki elérhetőség:

ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék

1088 Bp., Múzeum krt. 4/F I/3–4.

Tel.: 411-6500/5894

E-mail: bertalan.zoltanne@btk.elte.hu

Honlap: www.elteftt.hu

2. Intézményi elérhetőség:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Felvételi Iroda

1088 Bp., Múzeum krt. 4/A fszt. 26.

Tel.: 485-5200/5276 és 5287

Félfogadási idő: H: 13.00–16.00, Sz: 9.00–12.00 és 13.00–16.00, P: 9.00–12.00

3. A jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatban:

Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK)

Tel.: 477-3131

E-mail: info@felvi.hu

Honlap: www.felvi.hu

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn