FT 21 program 2018/2019 

2019. 05. 16.: Malaczkov Szilvia

Explicitáció a feliratozásban

ÚJ! MOST ELŐSZÖR!

AUDIOVIZUÁLIS FORDÍTÓ

NYÁRI EGYETEM AZ FTT-N!

 Új kiadványaink 

ÚJ! TransELTE 2018 tanulmánykötet

 Horvath TransELTE2018 BORITO

Robin Edina 

Fordítási univerzálék és lektorálás

 

Ildikó Horváth (ed.)

Latest Trends in Hungarian Translation Studies

 

 Robin Edina, Varga Dóra Ágnes

Fordítástudomány - fordításban

 fordtud

Robin Edina, Zachar Viktor (szerk.)

Fordítástudomány ma és holnap

 

TransELTE 2019 Konferencia

2019. március 21-22.

Program (HU)

Programme (EN)

AIIC Interpreters' Bar Camp 

morning

afternoon

 Új képzésformák - TÁVOKTATÁSBAN!

SZAKFORDÍTÓ ÉS TERMINOLÓGUS (gazdasági és jogi)

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ

 

Pannónia Korpusz 

  Országos vizsgák

ÚJ! TÁJÉKOZTATÓ

 

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 14.

A beérkezés számít, nem a postai feladás!!!

Jelentkezési lapok az Országos vizsgák menüpontban, az egyes vizsgák leírásánál.

A 2019. őszi szakfordítói vizsga időpontja:

A szakfordítói vizsga első napja (általános szöveg)

2019. október 14.

A vizsga második napja (szakmai szöveg) 

2019. október 15.

Szakfordító-lektori vizsga:

2019. október 15.

Tolmács/ szaktolmács/ konferenciatolmács vizsga:

írásbeli: október 16.

A vizsgák helyszíne:

 1088 Budapest, Múzeum krt. 4., Gólyavár, Mária Terézia terem

Vizsgafelkészítő:

hamarosan!

           

Szent Jeromos Alapítvány, a magyar fordító- és tolmácsképzés támogatásáért         

jeromos2

FELHÍVÁS

1%

Kérjük a Fordító- és Tolmácsképző Tanszék hallgatóit, öregdiákjait, tanárait és mindenkit, akit érdekel a fordítás és tolmácsolás ügye, hogy jövedelemadójuk 1%-ával támogassák Alapítványunk célkitűzéseit.

Ehhez a személyijövedelemadó-csomagban található rendelkező nyilatkozaton a Szent Jeromos Alapítvány adószámát kell feltüntetni:

18166143-1-42

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik 2016-ban alapítványunkat jövedelemadójuk 1%-ával támogatták/támogatják. A felajánlott összeget a fordítóképzésben részt vevő hallgatók támogatására, tavaszi konferenciánkra és a „Fordítástudomány” c. folyóirat kiadására fordítottuk.

Szent Jeromos Alapítvány

 

 

ELTE BTK FTT KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI

(2019. tavasz)

 

 1. Kedves Olvasóink!

  A szorgalmi időszakban (2018/19/2) könyvtárunk az alábbi időpontokban látogatható:

  hétfő (13:00-14:30) ND

  szerda (14:30-16:00) JKM

  csütörtök (14:00-15:30) MD

  csütörtök (15:30-17:00) BE

  A vizsgaidőszak (2018/19/2) alatt az alábbi időpontokban tartunk könyvtári ügyeletet, amikor lehetőség van kölcsönzésre, visszavételezésre és helyben olvasásra.

  2019.05. 22-én 13:00 és 16:00 között (MD)

  05. 28-án 13:00 és 16:00 között (JKM)

  05. 31-én 10:00 és 13:00 között (BE)

  06. 04-én 15:00 és 17:00 között (ND)

  06. 07-án 10:00 és 13:00 között (ND)

  06. 13-án 13:00 és 16:00 között (MD)

  06. 19-én 13:00 és 16:00 között (BE)

  06. 27-én 13:00 és 16:00 között (JKM)


  Felhívjuk végzős hallgatóink figyelmét, hogy az abszolváláshoz mindenkinek igazolnia kell, hogy nincsen könyvtári tartozása, de az aláíráshoz nem szükséges az ügyelethez alkalmazkodni. Könyvtárunk előtt, a folyosón lévő polcon két piros tálca van, az egyiken ALÁÍRANDÓ, a másikon ALÁÍRT jelzéssel. Kérünk minden hallgatót, hogy ha már nem szeretne többet kölcsönözni, az aláírandó tálcára tegye az előre kitöltött,
  abszolváláshoz szükséges könyvtári igazolást, amelyet a könyvtárosok aláírva és lepecsételve az aláírt tálcára fognak rakni. Így senkinek nem kell alkalmazkodni a könyvtári ügyeletekhez. Igazolást kiadni kizárólag annak a hallgatónak tudunk, akinek már nincsen könyvtári tartozása. Az igazolás kiállítása után csak helyben olvasásra van lehetőség, kölcsönzésre nem.

  Mindenkit szeretettel várunk:
  ELTE FTT Könyvtár

Bármilyen könyvtárral kapcsolatos kérdés, érdeklődés vagy hosszabbítási szándék esetén a konyvtarftt@gmail.com –ra kell írni.

 

2. A könyvtárat kétféleképpen lehet igénybe venni:

1. Helyben olvasásra: helyben olvasni lehet akkor is, ha nincs könyvtáros, és éppen nincs óra a könyvtárteremben.

2. Kölcsönzésre: Könyvet csak a könyvtárosoktól lehet kölcsönözni (kivéve: ha szótárat kell bevinni órára (ld. 14. pont), és vészhelyzet (ld. 11.pont).

3. Ki kölcsönözhet:

 • Az FTT hallgatói
 • FTT tanárai

 

4. Ki olvashat helyben: Az FTT összes hallgatója és tanára

 • Egyéb doktori programok hallgatói a témavezető ajánlólevelével
 • A Fordítástudományi Doktori Program iránt érdeklődő hallgatók

 

5. Beiratkozás:

Idegen személyek (pl. más programokból, vagy Erasmus hallgatók) helyben olvasása esetén: a könyvtári füzet hátára kérem felvinni az adatokat, aki ugyanis nem kölcsönözhet annak nem érdemes tasakot nyitni. (név, cím, e-mail, mobil)

Kölcsönzés esetén: névreszóló kölcsönzési tasakot kell kitölteni

(név, cím, e-mail, mobil)

 

6. Kölcsönzési határidő:

Szorgalmi időszakban: 2+2 hét (ha igény van a könyvre második hét után visszakérhető, vagy kérhető hosszabbítása a konyvtarftt@gmail.com email-címen)

Vizsgaidőszakban: 1 hét

Késedelmi díj: hetente 50 Ft, amit egy perselybe kell bedobni, és könyvtárfejlesztésre fordítjuk.

Amíg a hallgatónak könyvtári tartozása van:

1. Év közben: Nem kölcsönözhet új könyvet (KÖLCSÖNZÉS ELŐTT A TASAKOT ELLENŐRIZNI KELL)

2. Év végén: Nem kaphat diplomát (a záróvizsga jegyzőkönyvét nem írjuk alá).

 

7. A kölcsönzés módja:

 1. Két kartont kivenni (ha csak egy van a könyvben, a könyvtáros írjon másikat)
 2. Nevet, dátumot OLVASHATÓAN ráírni
 3. Egyiket a kölcsönző saját névszerinti kölcsönző tasakjába betenni (FONTOS: a tasakon legyen e-mail és mobilszám is),
 4. Másikat a leltári szám szerinti katalógusba betenni
 5. Őrlapot címmel, dátummal a kivett könyv helyére betenni.(az őrlap összehajtott A4-es lap legyen, mert különben könnyen elvész)

 

8. A visszavétel módja:

 1. A névszerinti kölcsönzőtasakból a kartont kivenni
 2. A leltári szám szerinti tasakból a kartont kivenni
 3. Nevet, dátumot mindkettőn kihúzni
 4. A könyvbe mindkettőt betenni
 5. A könyvet a leltári szám szerinti helyére visszatenni, őrlapot kivenni és kidobni

 

9. Mi nem kölcsönözhető?

          Folyóirat NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ

          Azok a könyvek, amelyekre rá van írva, hogy NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ

 

10. Ki másolhat? A könyvtárban nincs lehetőség másolásra, a könyvet ki kell kölcsönözni, ha valaki másolni akar belőle. Folyóirat esetében adatok megadásával, kizárólag az aznapi könyvtári ügyelet idejére lehet elvinni fénymásolni az adott folyóiratot.

 

11. Önkiszolgálás (vészhelyzetben)

Ha egy FTT-s PHD hallgatónak a könyvtári órákon kívül sürgősen szüksége van egy könyvre, a következőt kell tennie:

 1. Két kartont kivenni,
 2. Nevet, dátumot OLVASHATÓAN ráírni
 3. Egyiket a saját névszerinti kölcsönző tasakjába betenni,
 4. Másikat a leltári szám szerinti katalógusba betenni
 5. Őrlapot címmel, dátummal a kivett könyv helyére betenni.

 

12. Állomány: A könyvtár alkönyvtárai: 1. Angol, 2. Német, 3. Francia, 4. Fordításelmélet, 5. Doktori segédkönyvtár, 6. EU-Könyvtár (volt Multilingvális), 7-8-9. (szünetel) 10. PHD Disszertációk, 11. Duplumok, 12. Szótárak, 13. FTK/FTT szakdolgozatok.

 

13. Keresés a katalógusfüzetekben:

Katalógusszekrények nincsenek, a könyvek elektronikusan vannak nyilvántartva alkönyvtárak szerint. Az egyes alkönyvtárak leltári szám szerinti katalógusfüzete a könyvtárosoktól elkérhető. A 4. és 5. alkönyvtárnak és a DIS könyvtárnak szerzői ABC szerinti katalógusfüzete is van. A katalógusfüzet helye a két ablak közötti könyvszekrény fiókja.

 

14. Az alkönyvtárak helye:

HOL MIT MIKOR

11-es terem

(Könyvtárszoba):

Angol, francia, fordításelméleti, doktori segédkönyvtár, PHD disszertációk, duplumok, szótárak, FTK/FTT szakdolgozatok

FONTOS: A szótárak polca általában nyitva van, órára be lehet vinni, de a két kartont aláírva ott kell hagyni Bertalan Angélánál.

könyvtári órákban használható

5-terem:

Európa-terem

Tematikus hallgatói gyűjtések a nemzetközi szervezetekről és glosszáriumok nyitva van, szabadon használható, ha nincs óra az 5-teremben

5-terem:

Európa-terem

EU-alkönyvtár:

zárva van,

könyvtári órákban lehet kölcsönözni, ha nincs óra az 5-teremben

5-terem:

Európa-terem

Német alkönyvtár

zárva van,

könyvtári órákban lehet kölcsönözni, ha nincs óra az 5-teremben

8-terem

Kis-tolmácsterem

Régi szótárak (szünetelő 7-es alkönyvtár)

zárva van,

könyvtári órákban lehet kölcsönözni, ha nincs óra a 8-teremben

 

Egyéb tudnivalók:

1. Régi FTK/FTT szakdolgozatok csak helyben olvashatók, kölcsönözni nem lehet.

2. Az FTT tankönyvei/kiadványai, melyek kölcsönözhetők.

Robin E. 2018. Fordítástudományi értekezések III.: Fordítási univerzálék és lektorálás. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

Robin E., Varga D. Á. (szerk.). 2018. Fordítástudomány - fordításban. Budapest:

ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék.

Petz A. 2018. Introduction to the Terminology of Contracts. Budapest: Anglofon Stúdió.

Horváth I. (ed) 2018. Latest Trends in Hungarian Translation Studies. Court     interpreting, conference interpreting, terminology, audiovisual translation and     revision. Budapest: OFFI Zrt.

Horváth I. (szerk.) 2017. Tolmácsolás a bíróságon. Esettanulmányok a bírósági tolmácsolás gyakorlatából. Budapest: HVG-ORAC

Kóbor M., Csikai Zs. (szerk.) 2017. IRÁNYTŰ az egyetemi fordítóképzéshez. A kompetenciafejlesztés új fókuszai. Pécs: Kontraszt

Károly K. 2017. Aspects of Cohesion and Coherence in Translation.

Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Seresi M. 2016. Távtolmácsolás és távoktatás a tolmácsképzésben. Budapest: ELTE Eötvös.

Horváth I. 2015. Bevezetés a tolmácsolás pszichológiájába. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó

Károly K., Fóris Á. (szerk.) 2015. A fordítás titkos ösvényein - Doktori kutatások

Klaudy Kinga tiszteletére II. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

Bart I., Klaudy K., Szöllősy J. 2014. Angol fordítóiskola. Fordítás angolról magyarra

és magyarról angolra. Budapest: Corvina.

Károly Krisztina 2014. Szövegkoherencia a fordításban. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

Horváth Ildikó (szerk.) 2014. A modern fordító és tolmács. Budapest: Eötvös Kiadó.

Klaudy Kinga (szerk.) 2013. Fordítás és tolmácsolás a harmadik évezred elején. 40 éves az ELTE BTK Fordító és Tolmácsképző Tanszéke. Jubileumi évkönyv. Tanulmányok, visszaemlékezések, tanárok és hallgatók névsora Budapest: Eötvös Kiadó. ISBN 978-963-312-164-1.

Horváth Ildikó 2013. Bírósági tolmácsolás. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. ISBN: 978-963-08-7515-8

Horváth Ildikó 2012. Interpreter Behaviour. A Psychological Approach. Budapest, Hang Nyelviskola. ISBN 978-963-08-4976-0

Klaudy Kinga 2003, 2007. Languages in Translation. Budapest Scholastica. (A Bevezetés a fordítás elméletébe és a Bevezetés a fordítás gyakorlatába című könyvek kibővített angol nyelvű változata egy kötetben)

Klaudy Kinga 2007. Nyelv és fordítás. Válogatott fordítástudományi tanulmányok. Budapest: Tinta.

Bart I., Klaudy K. 2003. EU fordítóiskola. Budapest: Corvina.

Klaudy Kinga 1999. Bevezetés a fordítás elméletébe. Budapest: Scholastica.

Klaudy Kinga 1999. Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Angol, német, orosz fordítástechnikai példatárral. Budapest: Scholastica.

Horváth Ildikó – Szabari Krisztina – Volford Katalin 2000. Fordítás és tolmácsolás a világban. Oktatási segédanyag fordító- és tolmácsképző intézetek hallgatói számára. Budapest: FTK.

Láng Zsuzsa 2001. Tolmácsolás felsőfokon. A hivatásos tolmácsok képzéséről. Budapest: Scholastica.

Szabari Krisztina 1999. Tolmácsolás. Bevezetés a tolmácsolás elméletébe és gyakorlatába. Budapest: Scholastica.

Klaudy Kinga (szerk.) 2003. Fordítás és tolmácsolás az ezredfordulón. 30 éves az ELTE Fordító és Tolmácsképző Központja. Tanulmányok, visszaemlékezések, tanárok és hallgatók névsora Budapest: Scholastica.

Klaudy Kinga (szerk.) 1999. A magyarországi fordító- és tolmácsképzés 25 éve. Budapest: Scholastica.

3. A Fordítástudomány régi számai kaphatók Bertalan Angélánál 1500-Ft ért. (Mindegyik FT számból 5 db van KÖNYVKÉNT beleltározva, az kölcsönözhető)

4. A fordítástudományi folyóiratok közül a Target és a The Translator (2013-ig) legfrissebb számai Klaudy Kinga szobájában vannak, tőle kell elkérni.