XXIII. TransELTE-OFFI Konferencia 

2021. március 24-25-26.

Program és regisztráció 

 

Fordítástudományi PhD tájékoztató 2021/2022 

 

  Franciás pályázat!

ÚJ kiadványaink!

 

Seresi-Eszenyi-Robin (szerk.)

Távolléti oktatás a fordító- és tolmácsképzésben

Oktatásmódszertani tapaszataltok a Covid--19 idején

 

Fordítástudomány folyóirat 

Online elérhető a legfrissebb, 44. szám!

Robin-Zachar (szerk.) 

Lektorálástudomány - fordításban 

Fordító és tolmács 

MA felvételi tájékoztató

Adatközlő lap

ORSZÁGOS FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSVIZSGÁK 2021

ÚJ! TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Jelentkezők!

 
Sajnálattal értesítjük Önöket, hogy a 2021 márciusára tervezett szakfordító- és tolmácsvizsgák
nem kerülhetnek megrendezésre a hatályos járványügyi rendelkezésekkel, valamint az ELTE JOKT szabályzatával összhangban.
A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk, valamint a korábban beadott anyagot megőrizzük.
A legközelebbi vizsgaidőpontról, illetve a vizsgafelkészítőről e-mailben küldünk tájékoztatót a későbbiekben.
 

Az esetleges kellemetlenségért ezúton is szíves megértését kérjük!

 

 Új kiadványaink 

ÚJ! TransELTE 2018 tanulmánykötet

 Horvath TransELTE2018 BORITO

Robin Edina 

Fordítási univerzálék és lektorálás

Ildikó Horváth (ed.)

Latest Trends in Hungarian Translation Studies

 Robin Edina, Varga Dóra Ágnes

Fordítástudomány - fordításban

 fordtud

Robin Edina, Zachar Viktor (szerk.)

Fordítástudomány ma és holnap

 

 Új képzésformák - TÁVOKTATÁSBAN!

SZAKFORDÍTÓ ÉS TERMINOLÓGUS (gazdasági és jogi)

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ

Pannónia Korpusz 

           

Dr. Klaudy Kinga
egyetemi tanár

Elérhetőség
 
E-mail: klaudy.kinga@btk.elte.hu
Iroda: H–1088. Budapest, Múzeum krt. 4/F I. emelet 9–11.
Tel: 411 65 00/5893
Fogadóóra: hétfőn 14.00–16.00 (e-mailes bejelentkezés alapján)

Nyelvek

magyar (anyanyelv)
angol (felső)
orosz (felső)
japán (közép)

 

Tanított tárgyak

Előadások

Bevezetés a nyelvtudományba, Alkalmazott nyelvészet, Pszicholingvisztika,

Szociolingvisztika, Bevezetés a nyelvészeti fordításelméletbe, Átváltási mőveletek a fordításban, A fordítás magyar nyelvhelyességi kérdései, Fordítók és tolmácsok szakmai fóruma.

Gyakorlati foglalkozások

Fordítástechnikai szemináriumok: orosz-magyar
fordítástechnika, angol-magyar fordítástechnika, Fordításelméleti szakszövegek olvasása és fordítása, Lektorálás, Kontrollszerkesztés.

PhD előadások és szemináriumok

 • Bevezetés a fordítás elméletébe, Bevezetés a fordítás gyakorlatába, Bevezetés a fordítás kutatásába, Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe,
 • A fordítástudomány klasszikusai I (klasszikus könyvek),
 • A fordítástudomány klasszikusai II. (klasszikus tanulmányok),
 • A tudományos eredmények írásbeli és szóbeli közlése,
 • A fordítási univerzálék kutatása.

Végzettség, fokozatok

1968: ELTE BTK történelem és orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
1993: ELTE BTK angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
1982: a nyelvtudomány kandidátusa
1997: a nyelvtudomány doktora
1997: egyetemi tanári habilitáció

Szakmai tapasztalat

1973-jelenleg is: az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszékének oktatója,
1973–1986: egyetemi adjunktus, 1986–2000 egyetemi docens 2000– egyetemi tanár,
2003-jelenleg is: az ELTE BTK NYDI Fordítástudományi Doktori Programjánakvezetője,
1997-2013: az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszékének vezetője,
1992-2002: a Miskolci Egyetem másodállású oktatója,
1992–2002: a ME BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének tanszékvezetője (másodállásban),
1998–2002: a ME BTK Modern Filológiai Intézetének igazgatója (másodállásban),
1993-1999: meghívott előadó a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén,
1997-2007: meghívott előadó a Pécsi Tudományegyetem, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Programjában,
2000-2003: meghívott előadó a Szegedi Tudományegyetem, Tanszékközi szakfordító és tolmácsképzésében,
1997-2006: meghívott előadó az ELTE BTK Műforditói Programjában és Szakfordítói Programjában,
2001-2004: meghívott előadó a Babes-Bólyai Tudományegyetemen, Kolozsvár,
2011-2012: meghívott előadó a Partiumi Keresztény Egyetemen, Nagyvárad.

Tiszteletére megjelent könyvek

Krisztina Károly, Ágota Fóris (eds.) 2005. New Trends in Translation Studes. In Honour of Kinga Klaudy. Budapest: Akadémai Kiadó. 218 pp.
Dobos Csilla, Kis Ádám, Lengyel Zsolt, Székely Gábor és Tóth Szergej (szerk.) 2005.
Mindent fordítunk és mindenki fordít. Értékek teremtése és közvetítése a nyelvészetben. Budapest: Szak Kiadó. 318 pp.
Károly Krisztina, Fóris Ágota (szerk.) 2010. Nyelvek találkozása a fordításban. Doktori kutatások Klaudy Kinga tiszteletére. Budapest: Eötvös Kiadó. 300 pp.

Róla megjelent könyv

Bolla Kálmán (szerk.) 2008. Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások. 79. Budapest: Zsigmond Király Főiskola kiadványa.

Publikációk

(műfaji csoportosításban: könyv, szerkesztett kötet, könyvfejezet, tanulmány konferenciakötetben,
tanulmány folyóiratban, folyóirat főszerkesztés – lezárva 2013)

Könyvek

 1. Klaudy K., Bart I. 2008. EU-fordítóiskola. Európai uniós szövegek fordítása angolról magyarra. Bp: Corvina. 220 pp. Változatlan utánnyomás.
 2. Klaudy K., Simigné Fenyő S. 2008. Angol–magyar fordítástechnika. A fordítás lexikája és grammatikája. 2. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 322 pp. (3.kiadás)
 3. Klaudy K. 2007. Nyelv és fordítás. Válogatott fordítástudományi tanulmányok. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 269 pp.
 4. Klaudy, K. 2007. Languages in Translation. Lectures on the theory, teaching and practice of translation. With illustrations in English, French, German, Russian and Hungarian. Budapest: Scholastica. 473 pp. Reprint.
 5. Klaudy, K. 2003. Languages in Translation. Lectures on the theory, teaching and practice of translation. With illustrations in English, French, German, Russian and Hungarian. Budapest: Scholastica. 473 pp.
 6. Klaudy K. – Bart I. 2003. EU-fordítóiskola. Európai uniós szövegek fordítása angolról magyarra. Bp: Corvina. 220 pp.
 7. Klaudy K., Salánki Á. 2000. Német–magyar fordítástechnika. A fordítás lexikája és grammatikája. 1. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 222 pp. (3.kiadás)
 8. Klaudy K., Simigné Fenyő S. 2000. Angol–magyar fordítástechnika. A fordítás lexikája és grammatikája. 2. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 322 pp. (2.kiadás)
 9. Klaudy K. 1999. Bevezetés a fordítás elméletébe. Budapest: Scholastica. 205 pp. (ötödik átdolgozott kiadás).
 10. Klaudy K. 1999. Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Angol, német és orosz fordítástechnikai példatárral. Budapest: Scholastica. 285 pp. (ötödik átdolgozott kiadás).
 11. Klaudy K. 1997. A fordítás elmélete és gyakorlata. Angol, német, francia, orosz fordítástechnikai példatárral. 3. átdolgozott, bővített kiadás. Budapest: Scholastica. 500 pp. 3
 12. Klaudy K. 1997. Fordítás I. Bevezetés a fordítás elméletébe. Budapest: Scholastica. 247 pp.(negyedik átdolgozott kiadás).
 13. Klaudy K. 1997. Fordítás II. Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Angol, német, orosz fordítástechnikai példatárral. Budapest: Scholastica. 285 pp. (negyedik átdolgozott kiadás).
 14. Klaudy K., Salánki Á. 1997. Német-magyar fordítástechnika. A fordítás lexikája és grammatikája. 1. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 293 pp. (2.kiadás)
 15. Klaudy K., Bart I., Szöllősy J. 1996. Angol fordítóiskola. Budapest: Corvina. 250 pp.
 16. Klaudy K., Simigné Fenyő S. 1996. Angol-magyar fordítástechnika. A fordítás lexikája és grammatikája. 2. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 322 pp. 
 17. Klaudy K. 1995. A fordítás elmélete és gyakorlata. Angol, német, francia, orosz fordítástechnikai példatárral. 2. kiadás. Budapest: Scholastica. 400 pp.
 18. Klaudy K., Salánki Á. 1995. Német–magyar fordítástechnika. A fordítás lexikája és grammatikája. 1. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 293 pp.
 19. Klaudy K. 1994. A fordítás elmélete és gyakorlata. Angol, német, francia, orosz fordítástechnikai példatárral. Budapest: Scholastica. 400 pp.
 20. Klaudy K. 1991. Átváltási műveletek a fordításban. Budapest: Külkereskedelmi Főiskola. 166pp.
 21. Klaudy K. & Dubrovin, M. 1990. Orosz szólások és közmondások képekben. Budapest: Tankönyvkiadó. 346 pp.
 22. Klaudy K. 1987. Fordítás és aktuális tagolás. Nyelvtudományi értekezések 123. Budapest: Akadémiai Kiadó. 136 pp.
 23. Klaudy K., Bart I. 1986. A fordítás tudománya. Válogatás a fordításelmélet irodalmából. Budapest: Tankönyvkiadó. 365 pp.;
 24. Klaudy K. 1984. Orosz–magyar fordítástechnika. (második kiadás). Budapest: Tankönyvkiadó. 151 pp.
 25. Klaudy K. 1980. Orosz–magyar fordítástechnika. Budapest: Tankönyvkiadó.151 pp.
 26. Klaudy K., Bart I. 1980. Fordításelméleti Szöveggyüjtemény. Budapest: Tankönyvkiadó. 263 pp.

Szerkesztett kötetek

 1. Klaudy K. 2013. (szerk.) Fordítás és tolmácsolás a harmadik évezred elején: 40 éves az ELTE Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 256 pp.
 2. Klaudy K. (szerk.) 2006. Papp Ferenc olvasókönyv. Papp Ferenc válogatott nyelvészeti tanulmányai. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 334 pp.
 3. Klaudy K., Dobos Cs. (szerk.) 2006. A nyelv világa és a világ nyelvei. XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. A MANYE Kongresszusok előadásai Vol. 2. No.1.,No.2. Pécs-Miskolc: MANYE-Miskolci Egyetem. 555 pp., 439 pp.
 4. Klaudy K., Kegyesné Szekeres E. (szerk.) 2005. A nyelv világa és a világ nyelvei. XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Összefoglalók kötete. Miskolc: Miskolci Egyetem Kiadványa. 184 pp.
 5. Klaudy K. (szerk.) 2003. Fordítás és tolmácsolás az ezredfordulón. 30 éves az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Központja. Jubileumi évkönyv. Budapest: Scholastica. 186 pp.
 6. Klaudy, K., Baran, H., Gladrow, W., Toivakka, P., Moitus, S. 2001. (eds) Evaluation of Education and Research of Slavonic and Baltic Studies. Helsiniki: Finnish Higher Education Evaluation Council. 177 pp.
 7. Klaudy, K., Baran, H., Gladrow, W., Toivakka, P., Moitus, S. 2001. (eds) Ekspertiza obrazivaniya i nauchno-issledovatelskoy raboti v oblasti slavistiki i baltistiki. Perevod: Nikolay Grintser. Helsiniki: Publikatsiya Finskovo attestatsionnovo soveta po visshemu obrazovaniyu. 216 pp.
 8. Klaudy K., T. Molnár I. (szerk.) 2000. Papp Ferenc akadémikus 70. születésnapjára Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. 361 pp. 4
 9. Klaudy K.(szerk.) 1999. A magyarországi fordító- és tolmácsképzés 25 éve. Jubileumi évkönyv 1973–1998. Budapest: Scholastica. 125 pp.
 10. Klaudy K., Kohn J. 1997. (ed.) Transferre necesse est. Proceedings of the 2nd International Conference on Current Trends in Studies in Translation and Interpreting. Budapest: Scholastica. 570pp.
 11. Klaudy K., Lambert, J., Sohár A. (eds.) 1996. Translation Studies in Hungary. Budapest: Scholastica. 208 pp.
 12. Klaudy K., Kohn, J. et al. (ed.) 1993. Transferre necesse est... Current Issues of Translation Theory. In honour of György Radó on his 80th birthday. Szombathely: Dániel Berzsenyi College. 282 pp.
 13. Klaudy K.(szerk.) 1993. A III. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásai. I-II. kötet. Miskolc: a Miskolci Egyetem kiadványa. 493 pp., 503 pp.
 14. Klaudy K., Hunyadi L., Lengyel Zs., Székely G., (szerk.) 1991. Könyv Papp Ferencnek. Tanulmánygyüjtemény Papp Ferenc 60. születésnapjára. Debrecen: KLTE. 444 pp.
 15. Klaudy K., Lengyel Zs. (szerk.) 1986. Az idegen nyelvi nevelés-oktatás néhány iránya és lehetősége. Tanulmánygyüjtemény. Budapest: Oktatáskutató Intézet. 375 pp.

Könyvfejezet

1. Klaudy K. 2013. A Ménesi úttól az Amerikai úton át a Múzeum körútig. In: Klaudy K.
Fordítás és tolmácsolás a harmadik évezred elején: 40 éves az ELTE Fordító- és Tolmácsképző
Tanszéke. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 9–19.
2. Klaudy K. 2013. A Fordítástudományi Doktori Program tíz éve. In: Klaudy K. Fordítás és
tolmácsolás a harmadik évezred elején: 40 éves az ELTE Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke.
Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 19–31.
3. Klaudy K. 2009. Specification and Generalisation of Meaning in Translation. In:
Lewandowska-Tomaszczyk, B. and Thelen, M. (eds.) The Meaning of Translation. Translation
Studies in the Past Twenty Years. Hamburg: Peter Lang: 85–102.
4. Klaudy K. 2009. A fordításkutatásról egyes szám első személyben. In: Kontra. M. Bakró-
Nagy M. A nyelvészetről egyes szám első személyben. Szeged: Szegedi Tudományegyetem,
Bölcsészettudományi Kar. 121–137.
5. Klaudy K. 2009. The Asymmetry Hypothesis in Translation Research. In: Dimitriu, R. &
M. Shlesinger (eds) Translators and their readers. In Homage to Eugene A. Nida. Brussels: Les
Editions du Hazard. 283–303.
6. Klaudy K. 2008. Compensation in Translation. In: Szatmári P., Takács D. (Hrsg.)
2008. "... mit den beiden Lungenflügeln atmen" Zu Ehren von János Kohn. München:
LINCOM. 163–175.
7. Klaudy K. 2008. Explicitation. In: Baker, M. Saldanha, G. (eds.) Routledge Encyclopedia of
Translation Studies. London Routledge. 104–109.
8. Klaudy K. 2006. Szövegszintő mőveletek a fordításban. In: Galgóczy L., Vass. L. (szerk.)
A mondat kaland. Hetven tanulmány Békési Imre 70. születésnapjára. Szeged: JGYTF Kiadó. 204–211.
9. Klaudy K. 2006. Mi történik a mondatkezdő tematikus alannyal a fordításban. In: Zelényi
A. et al. (szerk.) .) Tanulmánykötet a nyolcvanéves Hegedős József születésnapjának tiszteletére.
Budapest: Corvinus Egyetem. 39–47.
10. Klaudy K. 2005. Európai uniós szövegek fordítása. Mondatszintő fordítási problémák. In:
Alabán F. (szerk). Irodalmi és nyelvi kölcsönhatások az integráció folyamatában..Banská Bystrica: UMB. 120–131
11. Klaudy K. 2005. Párhuzamos korpuszok felhasználása a fordításkutatásban. In: Lanstyák
I. és Vanconé Kremmer I.(szerk.) Nyelvészetről változatosan. Dunaszerdahely: Gramma. 153–185.
12. Klaudy, K. 2004. Az implicitációról. In: Navracsics J. és Tóth Sz. (szerk.) Nyelvészet és
interdiszciplinaritás. Köszöntőkönyv Lengyel Zsolt 60. születésnapjára. Szeged: Generália. 70–75.
13. Klaudy K. 2004. Az EU-szakszövegek fordításának oktatása. In: Dobos Cs. (szerk.)
Miskolci nyelvi mozaik. Budapest: Eötvös József Kiadó. 11–24.
14. Klaudy K 2003. Dinamikus kontrasztok. In: Klaudy K. (szerk.) Fordítás és tolmácsolás az
ezredfordulón. 30 éves az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Központja. Jubileumi évkönyv. Budapest: Scholastica. 11–22.
15. Klaudy, K., Károly, K. 2002. A lexikai ismétlés szövegalkotó szerepe a fordításban. In:
Andor J., Benkes Zs., Bókay A. (szerk.), Szöveg az egész világ: Petőfi S. János 70.
születésnapjára. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 318–328.
16. Klaudy K. 2001. Grammatical Specification and Generalisation in Translation. In: Andor
J.et al. (szerk.) Színes eszmék nem alszanak….Szépe György 70. születésnapjára. Pécs: Lingua Franca Csoport. 679–690.
17. Klaudy K. 2001. Mindennapos nyelvi közvetítés. In: Fekete H. (szerk.): A nyelvi mérce. Budapest: ITK. 20–24.
18. Klaudy K., Károly K. 2000. The Text-Organizing Function of Lexical Repetition in
Translation. In: Olohan, M. (ed.) Intercultural Faultlines. Research Models in Translation Studies
I. Textual and Cognitive Approaches. Manchester: St.Jerome Publishing. 143–161.
19. Klaudy K. 2000. A fordítás oktatásának elvi kérdései – 25 év után. In: T. Molnár I.,
Klaudy K. (szerk.) Papp Ferenc akadémikus 70. születésnapjára. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. 87–94.
20. Klaudy K. 2000. Explicitation Strategies within Lexical and Grammatical Translational
Operations. In: Lendvai E. (szerk.) Applied Russian Studies in Hungary. Pécs: Krónika
Kiadó. 101-113.
21. Klaudy K. 1999. Fordítóképzés és fordítástudomány Magyarországon az ezredfordulón.
In: Klaudy K. (szerk.) A magyarországi fordító- és tolmácsképzés 25 éve. Jubileumi évkönyv
1973-1998. Budapest: Scholastica. 9-22.
22. Klaudy K. 1998. Explicitation. In: Baker, M. (ed.) Routledge Encyclopedia of Translation
Studies. London: Routledge. 80-84.
23. Klaudy K. 1997. Barátságtalan nyelvpárok. A jelzős főnévi csoport viselkedése a
fordításban. In: Mihalovics Á. et al. (szerk.) Könyv Dezső Lászlónak. Nyíregyháza: BGYTF. 87–105.
24. Klaudy K. 1997. Ambiguities in translation, or rationalizing editor's corrections. In:
Riabtseva, N. (ed.) Perevod i kommunikaciya. Moscow: Institut Yazikoznaniya Russkoy
Akademii Nauk. 179–183.
25. Klaudy K. 1996. Jelentésfelbontás és jelentésösszevonás a fordításban és a kétnyelvő
szótárakban. In: Terts I. (szerk.) Nyelv, Nyelvész, Társadalom. Emlékkönyv Szépe György 65
születésnapjára. Pécs: JPTE. 142–146.
26. Klaudy K. 1996. Egy átváltási tipológia körvonalai. In: Rozgonyiné Molnár E. (szerk.)
Absztrakció és valóság. Tanulmányok Békési Imre köszöntésére. Szeged: JGYTF Kiadó. 183–191.
27. Klaudy K. 1996. Back-Translation as a Tool for Detecting Explicitation Strategies in
Translation. In: Klaudy K., Lambert, J., Sohár A. (eds.) Translation Studies in Hungary. Budapest: Scholastica. 99–114.
28. Klaudy K., Bart I. 1996. Translation and Translators in Hungary. Introduction. In:
Klaudy K., Lambert, J., Sohár A. (eds.) Translation Studies in Hungary. Budapest: Scholastica. 26–39. .
29. Klaudy K.1991. In Defence of a Linguistic Theory of Translation. In: Hrdlicka, M. (ed.)
Hovory o prekladu a tlumoceni. 136–156. Praha: Interlingue Servis. 
30. Klaudy K. 1991. Linguistic Theory of Translation - LTT (A survey). In: Hunyadi L., et al.
(szerk.) Könyv Papp Ferencnek. Tanulmánygyőjtemény Papp Ferenc 60. születésnapjára.
Debrecen: KLTE. 91–103.
31. Klaudy K. 1987. A szenvedő szerkezetről. In: Lengyel Zs. (szerk.) A nyelvoktatás
korszerűsítéséért. Pécs: JPTE. 58–73.
32. Klaudy K. 1986. A fordítás helye és szerepe a nyelvoktatásban: a "valódi" fordítás a
középiskolai nyelvoktatásban. In: Lengyel Zs. és Klaudy K. (szerk.) Az idegen nyelvi nevelésoktatás
néhány iránya és lehetősége. Budapest: Oktatáskutató Intézet. 353–371.
33. Klaudy K. 1984.Original Hungarian text vs. text translated from Russian into Hungarian.
In: Papp F. (ed.) Contrastive Studies Hungarian-Russian. Budapest: Akadémiai Kiadó. 127–
139.
34. Klaudy K. 1981. Idegenszerőség az oroszból fordított magyar tudományos szövegek
mondatainak tematikus szakaszában. In: Nyomárkay I. (szerk.) Fordítás és Nyelvoktatás.
Budapest: TIT. 81–l07.
35. Klaudy K. 1980. Az idegenszerőség mérése az oroszból fordított magyar szövegekben. In:
Gárdus J. (szerk.) Szaknyelvkutatás - szaknyelvoktatás. Tanulmányok a felsőoktatás köréből.
Budapest: Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 129–134.
36. Klaudy K. 1979. Fordítás és aktuális tagolás. In: Ferenczy Gy. (szerk.) A fordítás elmélete és
gyakorlata. Budapest: Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 81–93.

Tanulmány konferenciakötetben

1. Klaudy K. 2013. Nyelvi és kulturális aszimmetria a reáliák fordításában. In: Bárdosi V.
(szerk.) Reáliák - A lexikológiától a frazeológiáig. Értelmezések és fordítási kérdések. Budapest:
Tinta Könyvkiadó. 86–91.
2. Klaudy K. 2012. Linguistic and Cultural Asymmetry in Translation from and into
Minor Languages, In: Kemppanen H, Janis M, Belikova, A. (szerk.) Domestication and
Foreignisation in Translation Studies. Berlin: Frank & Timme GmbH Verlag. 33–49.
Klaudy K. 2012. Szószintő mőveletek szövegszintő hatása a fordításban. In: Bárdosi V.
(szerk.) A szótól a szövegig. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 153–161.
3. Klaudy K. 2011. Papp Ferenc fordítással kapcsolatos gondolatainak utóélete. In: Boda
István és Mónos Katalin (szerk.) MANYE XX Az alkalmazott nyelvészet ma: innováció,
technológia, tradició. A MANYE Kongresszusok előadásai. Vol. 7. No.1. 248–254.
4. Klaudy K. 2008. Tizenöt tézis a fordítástudományról. In: Sárdi Cs. (szerk.) MANYE
XVII. Kommunikáció az információs technológia korszakában. A MANYE Kongresszusok
előadásai. Vol. 4. No.1. 41-51.
5. Klaudy K. 2007. Hipotézisalkotás a fordítástudományban. In: Heltai Pál (szerk.)
MANYE XVI. Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás, terminológia. A MANYE.
Kongresszusok előadásai. Vol.3. No.1. Gödöllő: Szent István Egyetem. 173–181.
6. Klaudy K. 2006. A mőveleti aszimmetria fogalma a fordításkutatásban. In: Klaudy K.,
Dobos Cs. (szerk.) A nyelv világa és a világ nyelvei. XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti
Konferencia. MANYE Kongresszusok előadásai Vol. 2. No.1. Pécs-Miskolc: MANYEMiskolci
Egyetem. 414–419.
7. Klaudy K. 2005. Az EU-szövegek "kemény" és "rugalmas" részei. In: Cs. Jónás E. és
Székely G. (szerk.). A XIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott
győjteménye. Nyíregyháza: Bessenyei Kiadó. 244–251.
8. Klaudy K. 2003. Iszpolzovanyie elektronnih tyeksztovih korpuszov v isszledovanii
perevoda. In: Kazakova V.P., Rogozsina N.O. (eds.) Tyekszt i russzkij diszkursz
szevodnya – Materilai X. Kongressza MAPRJAL. Szankt Peterburg: Politechnika. 596–
602
9. Klaudy K. 2003. A fordítások értékelése és javítása. In: Tóth Sz. (szerk.) A XII. Magyar
Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Szeged: JGYTFK. 324–327.
10. Klaudy, K., Károly, K. 2002. Lexical repetition in professional and trainees’ translation.
In: Hung, E. (ed.), Teaching Translation and Interpreting, 4, Benjamins Translation Library,
Vol. 42. Amsterdam: Benjamins. 99–113.
11. Klaudy K. 2002. A fordítási univerzálékról (különös tekintettel az egyszerősítésre. In:
Fóris Á. et. al (szerk.) A nyelv nevelő szerepe. A XI Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus
előadásainak válogatott győjteménye Pécs: Lingua Franca Csoport. 481–486.
12. Klaudy K. 2001. Az aszimmetria hipotézis. In: Bartha M. (szerk.). A X. Magyar
Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásai. Székesfehérvár: KJF. 371–378.
13. Klaudy K. 1999. Translational behaviour of languages. In: Lugris, A.A., Ocampo, A.F.
(eds.) Anovar/Anosar. Estudios de Traducción e interpretatción. Proceedings of the Vigo
Conference. Vigo: University of Vigo. Vol. 1. 53–65.
14. Klaudy K. 1998. A magyar fordítástudományi terminológiáról. In: Balaskó M.& Kohn
J. (szerk.) A nyelv mint szellemi és gazdasági tőke. A VIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti
Konferencia előadásai. Szombathely: BDTF. 149–155.
15. Klaudy K. 1998. Empirical Research in Translation Studies. In: Hrala.M. (ed.)
Translatologica Pragensia VI. Praha: Univerzita Karlova. 19–25.
16. Klaudy K. 1996.Concretization and Generalization of Meaning in Translation. In:
Thelen, M. (ed.) Proceedings of the 2nd International Maastricht-Lodz Duo Colloquium on
"Translation and Meaning". Maastricht: EUROTERM. 141–151.
17. Klaudy K. 1996.Quality Assessment in School Translation and in Professional
Translation. In: Dollerup, C. et al. (eds.) New Horizons. Proceedings of the III. Third
Language International Conference on Teaching Translation and Interpreting. Amsterdam:
Benjamins. 198–204.
18. Klaudy K. 1996. Changing Status of Translators in Hungary. In: Ulrich, M. et al. (ed.)
Libri e Riviste d'Italia. Rasegna di informazione culturale e bibliografica. Trieste: Instituto
Poligrafico e Tecca Dello Stato.
19. Klaudy K. 1996.Tipologia operacji przeksztalcajacych. In: Snopek, J. (ed.) Tlumaczenie
rzemioslo i sztuka.. Warszawa: Wegjerski Instytut Kultury. 46–57.
20. Klaudy K. 1995. Számítógépes korpuszok felhasználása a fordításkutatásban. In: Aradi
A., Sturz Z., Szőllősy S.A. (szerk.) A IV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia
Anyaga. Budapest: BME. II. 420–426.
21. Klaudy K.1995. Lexical Operations in Translation. Segmentation and Integration of
Meaning. In: Krawutschke, P. (ed.) Proceedings of the 36th Annual Conference of the American
Translators Association. Nashville, Tennessee: ATA. 181–190.
22. Klaudy K. 1994. Empirikus kutatások a fordításelméletben. In: Lengyel Zs. (szerk.) A
II. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia Anyaga. Veszprém: VE. 35–42.
23. Klaudy K. 1994. Fordítás és nyelvi norma. In: Kemény G., Kardos, T. (szerk.) A
magyar nyelvi norma érvényesülése napjaink nyelvhasználatában. Bp: MTA Nyelvtudományi
Intézet 57–61.
24. Klaudy K. 1993. On explicitation hypothesis. In: Kohn J., Klaudy K. et al. (eds.)
Transferre necesse est... Current Issues of Translation Theory. In honour of György Radó on his
80th birthday. Szombathely: Dániel Berzsenyi College. 69–79.
25. Klaudy K. 1993. Fordítástudomány a világban - fordításoktatás Magyarországon. In:
Klaudy K. et al. (szerk. ) A III. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásai. I.
kötet. Miskolc: ME. 17–23.
26. Klaudy K. 1993. Optional additions in translation. In: Translation the vital link.
Proceedings of the XIII. FIT World Congress. Volume 2. 373–381. London:ITI.
27. Klaudy K. 1991. Izmerenyije grammatyicseszkih oszobennosztyej vengerszkih
tyeksztov perevegyennih sz russzkovo jazika. In: Hrala, M. (ed.) Translatologia Pragensia
I. ed. Praha: Univerzita Karlova. 229–235.
28. Klaudy K.1991. Topic, Comment and Translation. In: Tirkkonen-Condit, S. (ed.)
Empirical Research in Translation and Intercultural Studies. Tübingen: Narr. 165–171.
29. Klaudy K. 1991 Fordításelmélet és szövegnyelvészet. In: Máté J. (szerk.) Nyelvpedagógiai
Írások. Bp: MKKE Nyelvi Intézet. 31–51.
30. Klaudy K. 1991. Magyar fordítástudomány a XIX. században. (Brassai Sámuel nézetei a
fordításról.) In: Szőts L. és Kiss L. (szerk.) Tanulmányok a magyar nyelvtudomány
történetének témaköréből. Budapest: Akadémiai Kiadó. 387–394.
31. Klaudy K. 1991. Merre tart ma a fordítástudomány? In: Székely G. (szerk.) Az Első
Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia anyaga. Nyíregyháza: BGYTF. 729–734.
32. Klaudy K. 1990. Perevod i informacionnaja sztruktura predlozsenyija. In: Salewsky, H.
(ed.) Übersetzungswissenschaft und Sprachmittlerausbildung. Akten der I. Internationalen
Konferenz. Band. II. Berlin: Humboldt Universitat. 146–151.
33. Klaudy K. 1989. Koszvennaja interferencija pri perevogye sz inosztrannovo jazika na
rodnoj jazik. In: Schmidt, H. (ed.) Interferenz in der Translation. Leipzig: VEB Verlag
Enzyklopedie. 81–88.
34. Klaudy K. 1989. Izmerenyije grammatyicseszkih oszobennosztyej vengerszkih
tyeksztov perevegyennih sz russzkovo jazika. In: Hrala, M. (ed.) Translatologia Pragensia,
Praha: Univerzita Karlova. 229–235.
35. Klaudy K.1988. Foreigness, foreign flavour, quasi correctness. In: Jäger, G., Neubert.
A (eds.) Semantik, Kognition und Åquivalenz. Übersetzungswissenschaftliche Beitrage 11.
Leipzig: VEB Verlag Enzyklopedie. 165–171.
36. Klaudy K. 1988. A magyar tudományos nyelvhasználat az orosz nyelv tükrében. In:
Kiss J., Szőts L. (szerk.) A magyar nyelv rétegződése. Budapest: Akadémiai Kiadó. 565–573.
37. Klaudy K. 1988. O lakunah. In: Papp F. (szerk.) Lingua 808.2 Budapest: MKKE Nyelvi
Intézet. 29–37.
38. Klaudy K.1986. A fordítás pragmatikai aspektusa. In: Papp F. (szerk.) Nyelvpedagógiai
irások. VIII. Budapest: MKKE Nyelvi Intézet. 124–130.
39. Klaudy K. 1986.Vibor zaloga pri perevogye sz vengerszkovo na russzkij. In: Magyar M.
(szerk.) Lingua 808-2. Russzkij. Budapest: MKKE Nyelvi Intézet. 5–15.
40. Klaudy K. 1986. Perevodcseszkije transzformacii, napravlennije na vossztanovlenyije
szvjaznosztyi tyekszta pri perevogye sz russzkovo na vengerszkij. In: Papp F. (ed.)
Lingvisztyika, lityeraturovegyenyije i metogyika. Budapest: VAPRJAL. 36–49.
41. Klaudy K. 1984. Orosz szövegek mondat- és szövegszerkesztési sajátosságainak hatása
a magyar nyelvre. In: Székely G. (szerk.) Anyanyelv– idegen nyelv. Nyíregyháza: Bessenyei
György Tanárképző Főiskola kiadványa. 99–107.
42. Klaudy K. 1983. Fordításelmélet - fordításoktatás. In: Berényi P. (szerk.) Nyelvoktatás
Felsőfokon IV. Budapest: Külkereskedelmi Főiskola. 24–36.
43. Klaudy K. 1982. Kvazipravilnoszty perevoda i perevodcseszkij jaziki In: Toper, P.M.,
Mkrtcsan, L. M (eds.) Hudozsesztvennij perevod. Voporoszi tyeorii i praktyiki. Jerevan–
Moszkva: izd. Jerevanszkovo Unyiverszityeta. 131–l36.
44. Klaudy K. 1982. Aktualnoje cslenyenyije i perevod sz liszta. In: Gárdus J. (ed.) Dokladi
vengerszkoj delegacii. Budapest: MAPRJAL. 62–66.
45. Klaudy K. 1981.Quasi Correctness – an experimental and statistical approach. In:
Kopczynski, A. et al. (eds.) The Mission of the Translator Today and Tomorrow. Proceedings of
the IX-th World Congress of the International Federation of Translators. Warsaw: FIT. 481–484.
46. Klaudy K. 1975. Szosztavlenyije szpecialnovo szlovarja dlja perevodcsikov. Matyeriali
konferencii "Tyeorija perevoda...". Moszkva: Maurice Thorez Idegen Nyelvi Főiskola. 164–
167.

Folyóiratban megjelent tanulmányok

Klaudy K. 2010. Optional Word-Order Shifts in Translation into and from Hungarian. Studia Slavica Hungarica Vol. 55. 307–318.
Klaudy K. 2007. Sociolinguistics of Translation. Studia Slavica Hungarica Vol. 52. No.1–2. 229–234.
1. Klaudy K., Fóris, Á. 2005. A nyelvészet és a magyar felsőoktatás modernizációja. Magyar Tudomány 50 évf. 4. szám 449–457.
2. Klaudy K., Károly K. 2005. Implicitation in Translation: Empirical Evidence for Operational Asymmetry in Translation. Across Languages and Cultures. Vol. 6. No. 1. 13–29.
3. Mossop, B, Gutt, E-A., Peeters, J., Klaudy K.,Setton, R.,Tirkkonen-Condit, S. 2005. Back to Translation as Language. Panel Discussion. Across Languages and Cultures. Vol. 6. No. 2. 143–172.
4. Klaudy K. 2005. Általános fordítástechnika idegen nyelvről magyarra. Módszertani útmutató a tantárgy oktatásához. Modern Nyelvoktatás XI. évfolyam 1. szám, 57-64.
5. Klaudy K. 2005. A fordítási hibák értékelése az életben, a képzésben és a vizsgán. Fordítástudomány VII. évfolyam, 1. szám. 76–84.
6. Klaudy K. 2004. Fordítástudomány az ezredfordulón. Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica. Tomus IX. Fasc.1. Miskolc: Miskolci Egyetem. 158–170.
7. Klaudy K. 2004. A kommunikatív szakaszhatárok eltőnése a magyarra fordított európai uniós szövegekben Magyar Nyelvőr 128. évf. 4. szám: 389–407.
8. Klaudy, K. 2002. Opponensi vélemény Pápai Vilma „Az explicitációs hipotézis vizsgálata angol-magyar és magyar angol párhuzamos korpuszok egybevetésével” címő doktori értekezéséről. Fordítástudomány IV. évf. 1. szám 107–112.
9. Klaudy K. 2001. Mit tehet a fordítástudomány a magyar nyelv „korszerűsítéséért” Magyar Nyelvőr 125 évf. 2. szám 145–152.
10. Klaudy, K. 2001. Opponensi vélemény Valló Zsuzsa „A drámafordítás pragmatikai aspektusai” címő doktori értekezéséről. Fordítástudomány III. évf. 2. szám. 108–113.
11. Klaudy K. 1999. Fordítástudomány’1999. Fordítástudomány 1. évf. 1. szám. 5–12.
12. Klaudy K. 1999. Új folyóirat indul. Modern Filológiai Közlemények. 1. évf. 1. szám. 5–8.
13. Klaudy K. 1999. Az explicitációs hipotézisről. Fordítástudomány I. évf. 2. szám. 5–21.
14. Klaudy K. 1998. A magyarországi fordítóképzés. Modern Nyelvoktatás. IV. évf. 1. szám. 17–28.
15. Klaudy K. 1998. A drámafordítás helye a fordítástudományban. Modern Nyelvoktatás. IV. évf. 2-3. szám. 102-106.
16. Klaudy K. 1997. A fordítástudomány mőhelyéből 2. Cay Dollerup és Daniel Gile tanulmánya elé. Modern Nyelvoktatás III. évf. 1-2. szám. 57-60.
17. Klaudy K. 1997. Médiafordítás és interkulturális kommunikáció. Modern Nyelvoktatás III. évf. 3 szám. 42-46.
18. Klaudy K. 1996. A fordítástudomány mőhelyéből 1. A második nemzetközi "Transferre necesse est" konferenciáról. Modern Nyelvoktatás II. évf. 4. szám. 38–43.
19. Klaudy K. 1994. Fordításelmélet és pszicholingvisztika. Magyar Nyelvőr 118. évf. 1. szám 75–82.
20. Klaudy K. 1993.Fordításelmélet és szociolingvisztika. Magyar Nyelvőr 117. évf. 3. szám. 343–347.
21. Klaudy K. 1993. Vissza a szöveghez! In: Petőfi S. J. (szerk.) Szemiotikai szövegtan 6. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz. Szeged: JGYTF Kiadó. 133–145.
22. Klaudy K. 1992. Merre tart ma a fordítástudomány? Magyar Nyelv LXXXVIII. évf. 3. szám. 304–314.
23. Klaudy K. 1990. Átváltási mőveletek a fordításban. Idegen Nyelvek Tanítása 2. 33–45. 10
24. Klaudy K. 1989. Az ekvivalencia fogalma a fordításelméletben. Magyar Nyelvőr 113. évf. l. 84–93.
25. Klaudy K.1989. Prevodilacka ekvivalencija. Prevodilac 7. évf. 1. 18–31.
26. Klaudy K. 1988. A frazeologizmusok szó szerinti fordításáról. Magyar Nyelvőr 112. évf. 3. 305–314.
27. Klaudy K. 1988. A fordítás folyamatának nyelvészeti modelljei. Magyar Nyelvőr 112. évf. 4. 406–419.
28. Klaudy K. 1988. A fordítási ekvivalenciáról. Hungarológiai Közlemények 20. évf. 4. 383-397.
29. Klaudy K. 1987. A fordítás helye és szerepe a nyelvoktatásban. Idegen Nyelvek Tanitása. 4. 65–77.
30. Klaudy K. 1987. A kontextus szerepe a cselekvő és a szenvedő igealakok közötti választásban. Hungarológiai Közlemények 19. évf. 4. 353–361.
31. Klaudy K. 1986. A fordítás oktatásának elméleti alapjai. Felsőoktatási Szemle XXXV. 5. 277–283.
32. Klaudy K. 1986. Az idéző mondategység igéiről. Magyar Nyelvőr 110. évf. 2. 214–223.
33. Klaudy K. 1985. Van-e a magyarban általános tudományos nyelv? In: Klaudy K. (szerk.) Fordításelméleti Füzetek 4. Budapest: Külkereskedelmi Főiskola. 23–39.
34. Klaudy K. 1984. Hogyan alkalmazható az aktuális tagolás elmélete a fordítás oktatásában? Magyar Nyelvőr 108. évf. 3. szám. 325–333.
35. Klaudy K. 1984. Szoposztavityelnoje izucsenyije nacsala predlozsenyij v russzkih ivengerszkih tyeksztah. Bolgarszkaja Russzisztyika II. évf. 73–76.
36. Klaudy K. 1984. Oszobennosztyi russzkoj naucsnoj recsi predsztavljajuscsije trudnoszty dlja vengerszkih sztugyentov nyefilologov. Russzkij jazik za rubezsom 3. 53–56.
37. Klaudy K. 1983. Hogyan alkalmazható az aktuális tagolás elmélete a fordítás oktatásában? Modern Nyelvoktatás XX. l. 105–116.
38. Klaudy K. 1980. Orosz szövegek mondatszerkesztési sajátosságainak hatása a magyar nyelvre. Magyar Nyelvőr. 104. évf. 3. 411–417.
39. Klaudy K. 1980. Ob odnoj szfere szoposztavlenyija russzkovo i vengerszkovo jazikov. Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominante. Sectio Linguistica XI. 101–104.
40. Klaudy K. 1979. Fordítás és aktuális tagolás. Magyar Nyelvőr 103. évf. 3. 282–287.
41. Klaudy K. 1977. Altyernatyivi v posztrojenyii ucsebnovo matyeriala na perevodcseszkih kurszah. Slavica XV. 19–23.
42. Klaudy K. 1977. Szókincsfejlesztés az állami nyelvvizsgára előkészítő tanfolyamokon. Modern Nyelvoktatás XV. 86–95.
43. Klaudy K., Ferenczy Gy. 1976. A szövegnyelvészet néhány alapkérdése. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XI. 313–322.

Tudományos folyóirat főszerkesztése

1. Klaudy K. (főszerk.) 2013. Fordítástudomány XV. évf.1., 2. szám. Budapest: Scholastica. 300 pp.
2. Klaudy K. (editor-in-chief) 2013. Across Languages and Cultures. A Multidisciplinary Journal for Translation and Interpreting Studies. Vol. 14. No.1.,2. Budapest: Akadémiai Kiadó. 300 pp.
3. Klaudy K. (főszerk.) 2012. Fordítástudomány XIV. évf.1., 2. szám. Budapest: Scholastica. 300 pp.
4. Klaudy K. (editor-in-chief) 2012. Across Languages and Cultures. A Multidisciplinary Journal for Translation and Interpreting Studies. Vol. 13. No.1.,2. Budapest: Akadémiai Kiadó. 300 pp.
5. Klaudy K. (főszerk.) 2011. Fordítástudomány XIII. évf.1., 2. szám. Budapest: Scholastica. 300 pp. 11
6. Klaudy K. (editor-in-chief) 2011. Across Languages and Cultures. A Multidisciplinary Journal for Translation and Interpreting Studies. Vol. 12. No.1.,2. Budapest: Akadémiai Kiadó. 300 pp.
7. Klaudy K. (főszerk.) 2010. Fordítástudomány XII. évf.1., 2. szám. Budapest: Scholastica. 300 pp. 
8. Klaudy K. (editor-in-chief) 2010. Across Languages and Cultures. A Multidisciplinary Journal for Translation and Interpreting Studies. Vol. 11. No.1.,2. Budapest: Akadémiai Kiadó. 300 pp.
9. Klaudy K. (főszerk.) 2009. Fordítástudomány XI. évf.1., 2. szám. Budapest: Scholastica. 300 pp.
10. Klaudy K. (editor-in-chief) 2009. Across Languages and Cultures. A Multidisciplinary Journal for Translation and Interpreting Studies. Vol. 10. No.1.,2. Budapest: Akadémiai Kiadó. 300 pp.
11. Klaudy K. (főszerk.) 2008. Fordítástudomány X. évf.1., 2. szám. Budapest: Scholastica. 300 pp.
12. Klaudy K. (editor-in-chief) 2008. Across Languages and Cultures. A Multidisciplinary Journal for Translation and Interpreting Studies. Vol. 9. No.1.,2. Budapest: Akadémiai Kiadó. 300 pp.
13. Klaudy K. (főszerk.) 2007. Fordítástudomány IX. évf.1., 2. szám. Budapest: Scholastica. 300 pp.
14. Klaudy K. (editor-in-chief) 2007. Across Languages and Cultures. A Multidisciplinary Journal for Translation and Interpreting Studies. Vol. 8. No.1.,2. Budapest: Akadémiai Kiadó. 300 pp.
15. Klaudy K. (editor-in-chief) 2006. Across Languages and Cultures. A Multidisciplinary Journal for Translation and Interpreting Studies. Vol.7., No.1.,2. Budapest: Akadémiai Kiadó. 300 pp.
16. Klaudy K. (főszerk.) 2006. Fordítástudomány VIII. évf.1., 2. szám. Budapest: Scholastica. 300 pp.
17. Klaudy K. (editor-in-chief) 2005. Across Languages and Cultures. A Multidisciplinary Journal for Translation and Interpreting Studies. Vol.6 No.1., 2. Budapest: Akadémiai Kiadó. 300 pp.
18. Klaudy K. (főszerk.) 2005. Fordítástudomány VII. évf.1. és 2. szám. Budapest: Scholastica. 300 pp.
19. Klaudy K. (főszerk.) 2004. Fordítástudomány VI. évf.1., 2. szám. Budapest: Scholastica.300 pp.
20. Klaudy K. (főszerk.) 2004. Modern Filológiai Közlemények VI. évf. 1. és 2. szám. Miskolc: A ME Modern Filológiai Intézetének kiadványa. 260 pp.
21. Klaudy K. (editor-in-chief) 2004. Across Languages and Cultures. A Multidisciplinary Journal for Translation and Interpreting Studies. Vol.5. No.1., 2. Budapest: Akadémiai Kiadó. 300 pp.
22. Klaudy K. (főszerk.) 2003. Fordítástudomány V. évf.1. és 2. szám. Budapest: Scholastica. 300 pp.
23. Klaudy K. (főszerk.) 2003. Modern Filológiai Közlemények V. évf. 1. és 2. szám. Miskolc: A ME Modern Filológiai Intézetének kiadványa. 300 pp.
24. Klaudy K. (editor-in-chief) 2003. Across Languages and Cultures. A Multidisciplinary Journal for Translation and Interpreting Studies. Vol.4. No.1., No.2. Budapest: Akadémiai Kiadó. 300 pp.
25. Klaudy K. (editor-in-chief) 2002. Across Languages and Cultures. A Multidisciplinary Journal for Translation and Interpreting Studies. Vol.3. No.1., No.2. Budapest: Akadémiai Kiadó. 300 pp.
26. Klaudy K. (főszerk.) 2002. Fordítástudomány IV. évf.1. és 2. szám. Budapest: Scholastica. 300 pp.
27. Klaudy K. (főszerk.) 2002. Modern Filológiai Közlemények IV. évf. 1. és 2. szám. Miskolc: A ME Modern Filológiai Intézetének kiadványa. 300 pp.
28. Klaudy K. (főszerk.) 2001. Fordítástudomány III. évf. 1. és 2. szám. Budapest: Scholastica. pp 300.
29. Klaudy K. (főszerk.) 2001. Modern Filológiai Közlemények III. évf. 1. és 2. szám Miskolc: A ME Modern Filológiai Intézetének kiadványa. pp 300.
30. Klaudy K. (editor-in-chief) 2001. Across Languages and Cultures. A Multidisciplinary Journal for Translation and Interpreting Studies. Vol. 2. No.1., No.2. Budapest: Akadémiai Kiadó. 300 pp.
31. Klaudy K.(főszerk.) 2000. Fordítástudomány II. évf.1.és 2. szám. Budapest: Scholastica. 300 pp.
32. Klaudy K.(főszerk.) 2000. Modern Filológiai Közlemények II. évf. 1. és 2. szám. Miskolc: A ME Modern Filológiai Intézetének kiadványa. 300 pp.
33. Klaudy K.(editor-in-chief) 2000. Across Languages and Cultures. A Multidisciplinary Journal for Translation and Interpreting Studies. Vol.1. No.1., No.2. Budapest: Akadémiai Kiadó. 300 pp.
34. Klaudy K.(főszerk.) 1999. Fordítástudomány I. évf.1.és 2. szám. Budapest: Scholastica. 300 pp.
35. Klaudy K.(főszerk.) 1999. Modern Filológiai Közlemények I. évf. 1.és 2. szám. Miskolc: A ME Modern Filológiai Intézetének kiadványa. 300 pp.
36. Klaudy K. (szerk.) 1988. Fordításelméleti Füzetek 6. Budapest: Külkereskedelmi Főiskola. 217 pp.
37. Klaudy K. (szerk.) 1986. Fordításelméleti Füzetek 5. Budapest: Külkereskedelmi Főiskola. l90 pp.
38. Klaudy K.(szerk.) 1985. Fordításelméleti Füzetek 4. Budapest: Külkereskedelmi Főiskola. 168 pp.
39. Klaudy K.(szerk.) 1985. Fordításelméleti Füzetek 3. Budapest - Debrecen: MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság. 92 pp.
40. Klaudy K.(szerk.) 1984. Fordításelméleti Füzetek 2. Budapest - Debrecen: MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság. 74 pp.
41. Klaudy K. (szerk.) 1983. Fordításelméleti Füzetek I. Budapest: MTA. Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság. 124 pp.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn